Komu przysługują ulgi?

Kto może skorzystać z ulg?

  • osobie niewidomej uznanej za niezdolną do samodzielnej egzystencji.

  • dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 26 roku życia.

  • studentom do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia,
  • doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

  • dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

  • osobie niewidomej, jeśli nie została uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji,
  • nauczycielowi szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
  • nauczycielowi akademickiemu.

Kontakt

PHU Dawid Anna Gruchała

ul.Słowackiego 295

97-300 Piotrków Trybunalski 

Email:

dawidautokary@op.pl

Telefony:

tel/fax 44 646 87 43

mob. 603 924 432

mob. 509 220 953